سبد خرید شما خالی است

رضایت زناشویی

رضایت زناشویی

کتاب رضایت زناشویی به قلم عباس پسندیده

(0)
زمان باقی مانده
100,000 تومان
95,000 تومان

اطلاعات بیشتر

خانواده , یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل زندگی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و باید برای موفقیت آن تلاش کرد و راه آن را شناخت. موفقیت و کامیابی خانواده در گرو کسب مهارت ها و توانمندی های لازم برای زندگی خانوادگی است.نویسنده کوشیده است متن کتاب حاضر مبتنی بر یک دیدگاه نظری در پایداری و رضایت زناشویی باشد و همه مطالب بر گرد آن شکل بگیرند. لذا مطالب از انسجام نظری برخوردار است و سعی شده از توصیه صرف پرهیز و تا حد امکان آموزه های اسلامی تبیین شود تا منطق حاکم بر آنها و نقشی که در پایداری و رضامندی زندگی دارند برای مخاطب روشن شود و نظام مطالب ناظر به موقعیت های عینی و ملموس زندگی باشد تا اثر با قابلیت کاربردی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. کتاب رضایت زناشویی به بررسی عوامل موفقیت زندگی زناشویی از دیدگاه اسلام می پردازد.

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول با عنوان ترغیب به ازدواج به سبک اسلام در برطرف سازی موانع ازدواج و تشویق به آن می پردازد

فصل دوم با عنوان عوامل پیشینی پایداری و رضامندی نخست به توانمندی های شناختی و سپس به مهارت در انتخاب همسر پرداخته است

فصل سوم با عنوان عوامل پسینی پایداری و رضامندی در میان این عوامل یک راهبرد وجود دارد بر اساس مطالعات راهبرد اسلام در پایداری و رضایت زناشویی" مودت و رحمت" است اما تحقق این راهبرد بسته به تعامل مثبت و سازنده ای است که در ادبیات دین از آن با عنوان « حسن معاشرت برای مردان ( همنشینی شایسته ) و «حسن تبعل برای زنان ( شوهرداری شایسته) یاد شده است. در میان عنصر تعامل مثبت در آخر امر بر عنصر ایمان تاکید شده است .بنابراین تحقق بخش پایداری و رضایت زناشویی ( از راهبرد تا عوامل ) ایمان واقعی به خداوند متعال است .

در بخشی از این کتاب می خوانیم :

شناخت کامل از داشته ها و امکانات لازم برای زندگی موفقو شادکام ,مشخص شد .می توان به بحث راهکارها پرداخت . در ادامه , به مهارت های لازم برای نعمت شناسی ـ که راهبرد رضامندی و سپاس گزاری است ـ خواهیم پرداخت :

یک. در ارزیابی داشته ها جامع نگر باشید

شناخت کامل از داشته ها , نقش مهمی در رضامندی دارد . در بررسی داشته های زندگی , نباید با دید مادی نگر به ارزیابی وضع موجود پرداخت چرا که توان بررسی بخش غیر مادی زندگی را ندارد . کسی می تواند واقع گرایانه به بررسی زندگی خود بپردازد که از دستگاه ارزیابی جامع نگر برخوردار باشد . از آنجا که این دستگاه همه امکانانت را مورد ارزیابی قرار می دهد , اگر در بخش مادیات با نقصان روبرو شود , فورا حکم به محرومیت صادر نمی کند بلکه با بررسی غیر مادی , به تحلیلی واقعی دست می یابد. معصومین علیهم السلام به عنوان نمونه انسان های موفق نگاه همه جانبه ای به نعمت های الهی داشته , و انها را با همه انواعی که دارند می شناختند و منحصر در مادیات نمی دیدند.لذا در دعاهای آن بزرگواران , هماره صحبت از حمد خداوند متعال به خاطر نعمت های معنوی ـ و البته مادی ـ بوده اند. از سوی دیگر معصومان علیهم السلام از همین راه برای بازگرداندن رضامندی استفاده می نموده اند. امام علی علیه السلام بر این اصل تصریح کرده می فرمایند: هرگاه چیزی از دنیا خواستی و از تو بازداشته شد به یاد آور دینت را که خداوند به تو داده و از دیگران بازداشته است که این به جای آنچه از دست داده ای سزاوارتر است.هیچگاه همسر خود را صرفا از بعد مادی ارزیابی نکنید اموری مانند مال و جمال جزو بعد مادی همسر به شمار می روند فراموش کردن ابعاد دیگر ممکن است نارضایتی به وجود آورد.

کتاب رضایت زناشویی / صفحه 242و 243 )

دیدگاه ها (0)