سبد خرید شما خالی است
مرتب سازی:
عم جزء روش نوین آموزش قرآن و نماز
32,000
تومان
40,000
تومان
5
20% تخفیف
فضایل قرآن
54,000
تومان
60,000
تومان
5
10% تخفیف
قرآن کریم با ترجمه و شرح واژگان
171,000
تومان
190,000
تومان
5
10% تخفیف
آیه های نور 2
36,000
تومان
40,000
تومان
5
10% تخفیف
آیه های نور 1
36,000
تومان
40,000
تومان
4.6667
10% تخفیف
یاد بگیریم قرآن بخوانیم (دوره 2 جلدی)
144,000
تومان
160,000
تومان
5
10% تخفیف
یاد بگیریم قرآن بخوانیم جلد 2
72,000
تومان
80,000
تومان
5
10% تخفیف
یاد بگیریم قرآن بخوانیم جلد 1
72,000
تومان
80,000
تومان
5
10% تخفیف
تجوید در مدرسه (دوره 2 جلدی)
45,000
تومان
50,000
تومان
4.75
10% تخفیف
تجوید در مدرسه 2
22,500
تومان
25,000
تومان
5
10% تخفیف
تجوید در مدرسه 1
22,500
تومان
25,000
تومان
5
10% تخفیف
کتابت و علامت گذاری (2)
36,000
تومان
40,000
تومان
5
10% تخفیف
کتابت و علامت گذاری (1)
36,000
تومان
40,000
تومان
4.8
10% تخفیف
حفظ آسان
18,000
تومان
20,000
تومان
5
10% تخفیف
حفظ قرآن به زبان ساده
15,300
تومان
17,000
تومان
5
10% تخفیف
برگزیده تفسیر نمونه (دوره 5 جلدی)
1,350,000
تومان
1,500,000
تومان
5
10% تخفیف
آموزش علوم قرآنی
63,000
تومان
70,000
تومان
5
10% تخفیف
کاربرد مهارت های تدریس و روانشناسی در آموزش قرآن
45,000
تومان
50,000
تومان
3.3333
10% تخفیف
آموزش قرآن کریم (روخوانی) سطح 1
40,500
تومان
45,000
تومان
3
10% تخفیف
آموزش قرآن روانخوانی و تجوید
10,000
تومان
4.4
درآمدی بر علوم قرآن
72,000
تومان
80,000
تومان
5
10% تخفیف
مشق نور
195,800
تومان
220,000
تومان
2.5882
11% تخفیف
زبان و معارف قرآن جلد سوم
54,000
تومان
60,000
تومان
5
10% تخفیف