سبد خرید شما خالی است

فمینیسم و دانش های فمینیستی

کد محصول (502990)

(8)

کتاب " فمینیسم و دانش های فمینیستی "

با ترجمه عباس یزدانی و بهروز جندقی

زمان باقی مانده
50,000 تومان
47,500 تومان

اطلاعات بیشتر

کتاب " فمینیسم و دانش های فمینیستی "با ترجمه عباس یزدانی و بهروز جندقی، با موضوع حقوق زنان و فمینیسم، این کتاب شامل سیزده می باشد که عبارتند از:

 • فصل اول: فمینیسم
 • فصل دوم: حقوق فمینیستی
 • فصل سوم: اخلاق فمینیستی
 • فصل چهارم: الهیات فمینیستی
 • فصل پنجم: معرفت شناسی فمینیستی
 • فصل ششم: جنسیت و علم
 • فصل هفتم: فمینیسم و علوم اجتماعی
 • فصل هشتم: زبان و جنسیت
 • فصل نهم: فلسفه جنسیت
 • فصل دهم: فلسفه سیاسی فمینیستی
 • فصل یازدهم: فمینیسم و روانکاری
 • فصل دوازدهم: نقد ادبی فمینیستی
 • فصل سیزدهم: زیبایی شناسی فمینیستی

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

دستاوردها و پیامدهای جنبش فمینیسم برای زنان چیست؟
یکی از پرسشهای اساسی در باب فمینیسم این است که آیا فمینیسم در مجموع تحولی مثبت و سازنده و در مسیر دفاع از حقوق زنان بوده است یا نه؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید به سه نکته توجه کرد:
نکته اول: آن که باید میان دستاوردهای فمینیسم و دستاوردهای ناشی از طرح اندیشه های فمینیستی تفکیک کرد. هنگامی که از مثبت و سازنده بودن یک نظریه بر زبان سخن می رانیم از آثاری سخن میگوییم که بر قبول آن اندیشه، متکی است و آنگاه که از دستاوردهای طرح یک نظریه سخن میگوییم به آثاری که به هر دلیل بر طرح یک دیدگاه مترتب شده است نظر داریم هرچند این آثار، نتیجه الزام به آن نظریه نباشد.
با این تقسیم بندی میتوان آثار مثبت و سازنده ای را بر طرح دیدگاه های فمینیستی در سده اخیر مترتب دانست. رواج این دیدگاه ها در جوامع اسلامی، دست کم دو تأثیر در حوزه اندیشه و عمل بر جای گذاشت. در حوزه اندیشه، شاهد شکل گرفتن جنبش علمی در بازنگری متون دینی و ارائه تفاسیری روشن هستیم که به روزآمدی دین می انجامد که البته این بازنگری ضرورتاً به معنای تفسیر متون دینی براساس اندیشه های فمینیستی نیست بلکه به معنای عرضه پرسشهای نو به متون دینی و کشف مطالب تازه ای است که به توسعه در فهم دین می انجامد. امروزه بسیاری از اندیشمندان دینی قانع شده اند که اکتفا به طرح اموزه های جزیی و غفلت از ارائه نظامی ،جامع کارآمدی دین را در عصر حاضر به مخاطره می اندازد.

 

برگرفته از صفحه 133 کتاب

مشخصات

مشخصات محصول
شناسه ملی
34117
تعداد صفحات
384 صفحه
موضوع
حقوق زنان/فمینیسم
مترجم
عباس یزدانی و بهروز جندقی
انتشارات
انتشارات پژوهشکده زن و خانواده
سایز
رقعی
نوع صحافی
صحافی با چسب گرم
زبان کتاب
زبان فارسی

دیدگاه ها (0)

برچسب ها

حقوق زنان زن و خانواده انتشارات پژوهشکده زن و خانواده پژوهشکده زن و خانواده فمینیسم و دانش های فمینیستی کتاب فمینیسم و دانش های فمینیستی خرید فمینیسم و دانش های فمینیستی خرید کتاب فمینیسم و دانش های فمینیستی دانلود فمینیسم و دانش های فمینیستی دانلود کتاب فمینیسم و دانش های فمینیستی خرید اینترنتی فمینیسم و دانش های فمینیستی خرید آسان فمینیسم و دانش های فمینیستی عباس یزدانی و بهروز جندقی عباس یزدانی بهروز جندقی فمینیسم فصل اول: فمینیسم فصل دوم: حقوق فمینیستی حقوق فمینیستی فصل سوم: اخلاق فمینیستی اخلاق فمینیستی فصل چهارم: الهیات فمینیستی الهیات فمینیستی فصل پنجم: معرفت شناسی فمینیستی معرفت شناسی فمینیستی فصل ششم: جنسیت و علم جنسیت و علم فصل هفتم: فمینیسم و علوم اجتماعی فمینیسم و علوم اجتماعی فصل هشتم: زبان و جنسیت زبان و جنسیت فصل نهم: فلسفه جنسیت فلسفه جنسیت فصل دهم: فلسفه سیاسی فمینیستی فلسفه سیاسی فمینیستی فصل یازدهم: فمینیسم و روانکاری فمینیسم و روانکاری فصل دوازدهم: نقد ادبی فمینیستی فصل سیزدهم: زیبایی شناسی فمینیستی نقد ادبی فمینیستی زیبایی شناسی فمینیستی