سبد خرید شما خالی است

نردبان آسمان

کد محصول (447146)

(3)

کتاب نردبان آسمان حبیب کاظمی تبدیل وفشرده سازی مطالب اخلاقی در کلمات قصار است

 

زمان باقی مانده
30,000 تومان
27,000 تومان

اطلاعات بیشتر

خدای نگاهبان

هبانخدایی که پرندگان را بین آسمان وزمین نگه می دارد،دل مومن را نیز از سقوط حفظ می کند؛به شرط آنکه بنده سر رشته را نگه دارد.

حق طلبی

تعصب تنها زمانی پسندیده است که نسبت به حق بروز کند؛وگرنه همرته با جهل وغضب می شودوحتی اگرقصد ترویج اندیشه صحیحی نیز در میان باشد،به بد نام شدن آن می انجامد.

نسیمی از کوی یار

خشنودی الهی چون نسیمی است که قلب کنده از حیات معنوی،آن را به خوبی احساس کند.این برق عرشی،آنگاه که می درخشد،خانه کسی را روشن می کند که چشم به آسمان داردوروی به سوی دوست.

عاشقی شیوۀرندان بلاکش باشد

بار یافتن به بارگاه عشق وهستی،تناسبی با نازپروردگی وعافیت طلبی ندارد؛گام نهادن در راه غرب ووصال،کار سخت کوشان وبلاکشان است.

کوری

کوری فقط صفت چشم نیست؛دلی هم که سخن حق را نشنود وجلوه ی ملکوتی یار را نبیندوهوای دوست نداشته باشد،کور ست.

سقوط

اوج گیری در آسمان توفیق،خطراتی هم داردوآنکه چنین عطایی یافته است،باید کوشش بیشتری بکند که دچار خبط وخطایی نشود؛سقوط از قله،درد ناک تر از سقوط از پله است.

وادی طلب

هیچ کس نیست که خدای خویش را طلب کندودر این راه بکوشد وراه به جایی نبرد؛اماطلب با آرزو تمنا وخواهش وپرستش فرق دارد.طلب ینی از پایی ننشینیوتامی توانی بکوشی وبجوشی.

شوق سعادت

خدایا،اگر نمی خواستی چیزی را به ما بدهی،شوق آن را در دل ما زنده نمی کردی.پس مارا بهشت سعادت دهکه در شوق آن،چون شمع می سوزیم.

سنت های الهی

گروهی از مردم،انتظار دارند بی آنکهاز آب بگذرند،به ساحل رسند.اینان باید بدانند که این جهان،جهان برنامه ونظم ودادوستد استوخدا ابا دارداز اینکه بی دلیل وعلت،عطایی دهد یا نعمتی را باز پس گیرد.

جاودانگی

جاودانگی وخوش نامی در میان مردم،امتیازی است که خداوندبه بندگان برگزیدۀخویش می دهد؛اما عده ای ساده لوحانه آن را در تکثیر ونصب تمثال وتندیس خویش در کوچه وخیابان می جویند.

یارباماست

تنهایی بی کسی،روحیۀ انسان را ضعیف می کند؛اما وقتی بدانی که کسی با تواست وتورا می بیندوقدرت هر کاری را نیز دار،با اطمینان وقوت قلب بیشتری به راه خود ادامه می دهی.

نعمت معرفت

خدایا،نعمت معرفت به اولیای معصومت را به ماارزانی دارکه تا آنان را نشناسیم تورا نمی شناسیم وتا تورا نشناسیم،هیچ دری به روی ما باز نیست.

رسم عاشقی

داستان یوسف وزنانی که در خلسۀزیبایی اودستان خود را بریدند،یک پیام دارد:با تمام وجود باید متوجه جمال دوست شوی.

هَووهان

دنیاآخرت،هووی یکدیگرند؛خوشا به حال مردی که بتواندبه عدالت با آن دو رفتار کند.

قبض وبسط دل

شادکامی وسرمست سروردائمی،دل را دچار قساوت می کندوپایان قساوت،شقاوت است.قبض وانقلابات روحی،دل رانرم می کندوآمادۀدریافت وپذیرش.(کتاب نردبان آسمان نوشته حبیب کاظمی صفحه/38)

 

مشخصات

مشخصات محصول
شابک
978-600-93985-3-9
شناسه ملی
3712827
تعداد صفحات
72 صفحه
موضوع
اخلاقی/ عرفانی
نویسنده
حبیب کاظمی
انتشارات
نشر نور معارف
سایز
رقعی
نوع صحافی
صحافی با چسب گرم
زبان کتاب
زبان فارسی

دیدگاه ها (0)