سبد خرید شما خالی است

باران فیض

باران فیض

کد محصول (447148)

(3)

کتاب باران فیض حیب کاظمی که فرمایشات اولیای الهی:آیت اللهحاج سید حسن الهی طباطبائی(ره)،شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب(ره)،آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی(ره)است

زمان باقی مانده
18,000 تومان
16,200 تومان

اطلاعات بیشتر

فایدۀخلقت شیظان

بس است در حکمت خلقت شیاطین،که سعادت بشر ظاهر می شود،شقاوتش نیز آشکار گرد،ایمان وکفر واستحقاق بهشت وجهنم رفتن افراد،روشن گردد.خدا می گوید صدقه بده،شیطان هم می گوید نده،اگر بدهی کم می شود!

در صورتی که رشد داشته باشی،صاحب ایمان وارادۀقوی باشی،به دهان شیطان مشت می زنی که:خدا می فرماید بده،کم نمی شود؛ما جایش را پر می کنیم!اگر مثل کوه محکم هستی،اینجا رشد تو ظاهر می شود.اما اگر کم عقل وکم اراده وکم وزن مثل کاه باشی،به یک نفیر ووسوسه می ایستی!....

بلی،شیاطین برای این هستندکه معلوم شود کی استقامت دارد وکی ندارد!بزرگ ترین حکمتش،تمیز مومن فاجر است.

فقط وسوسه

شیطان برای امتحان خلق است.باید باشد وسینمایی هم باز کند.شیاطین انسی هم تربیت کند.آن وقت اینطور حیوانات دو پا رابه دام بیندازد...البته کسی را به زور وادار به حرام نمی کند.اختیار کسی را نمی گیرد.یعنی این اندازه قدرت ندارد...فقط کارش وسوسه وتحریک است...تقصیر از خود تو است که فریب وسوسه هایش را می خوری!

دشمن حسود

شیطان حسوداست.چون خودش رانده شدۀاین درگاه است،نمی تواند ببیند بشر به مقام قرب می رسد....بشر می خواهد از طریق بندگی به مقام قرب برسد،لذا شیطان با تمام قوا سعی می کنداو را از راه ،بار داردتا حس حسادتش را تسکین بخشد.وبه همه چیر هم قانع است.اگر توانست،کفر وشرک؛نتوانست،حرام ومکروه؛تا برسد به کمی درجه ومقام.

پرهیز از خود بزرگ بینی

عظمت وکبریائی،ویژه خداست.تو رابا بزرگی فروختن چه کار؟!آقائی لباس تو نیست!بزرگی نمودن،من من نمودن،سزاوار تو نیست.همه فقیر وعاجز ومحتج خدایند.غنی مطلق،سلطان مطلق،خداست:لاإلهَ إلاّأنافَاعبُدنی.

خلاصه اگر بشر کبر ورزید،دوش به دوش شیطان می گردد.

عدم سلطۀشیطان بر توکل کنندگان

کسی که توکل به خدا دارد،شیطان بر او سلطه ای ندارد.حکومت شیطان بر کسانی است که به خدا تکیه ای ندارند؛تکیۀآنهااسباب مادیات واوضاع دنیوی است.ولی اگر تکیه خداشد،یقین بدارید از شیطان کاری ساخته نیست!...

اگر شخص از توکل بهره ای نداشت،تنها به زبان می گوید:پناه به خدا می برم؛به مفهوم آیه شریفۀ[سورۀ16آیۀ97و98]شیطان بر او مسلط است...

آن کسی که مسبب الاسباب را فراموش کرده است،با شیطان است.اورا با استعاذه وفرار از ابلیس چه کار؟!

رعایت تقوا در خوراک

تقوا مخصوصا بایددر خوردنی وآشامیدنی رعایت شود.چون خوراک به منزله بذری است برای بدن که مرکب نفس شیطانی است یا رحمانی!...اگر لقمه حراماز گلوئی پایین رفت،حکومت به دست ابلیس است...

سابق بنده یادم می آید که نانواهاکسی را می آوردندنزد تنور،«حدیث کساء»بخواند،دعا بخواند،برای برکت و....حالا هم باید با موسیقی ولغو،نان پخته شود إنّالله وإنّاإلیهراجعُون!نان را با یاد شیطان می پزند وهمین لقمه کذائی که اثر وضعیتش را دارد،من وشما می خوریم...

این خوراک هاظلمت است ونوری ندارد.اثرش را هم روی زبان می گذارد،می شود لغو،فحش،غیبت،تهمت،دروغ،و...روی چشم؛اثرسش خیانت.روی گوش،اثرش:استماع لغو،لهو وغیبت.وخلاصه روی تمام اعضاء،اثرش یا حرام یا مکروه یا لااقل مباحاتی است که از یاد خدا غافل کننده استتمام اعضاء وجواح را شیطانی می کند.

دل بی تقوا

دلی که ندارد،یقین بدانید آشیانۀ شیطان است.چطور شیطان به این زودی ها رخت بر می بندد؟!

دل بی تقوا یعنی دلی که در اویاد خدا نیست؛بلکه شهوات وآمال وآرزو هاوهوا وهوس ها،خود خواهی ها وخود بینی هاست؛حب دنیاوزر وزیور عالم طبیعت است؛این دل مرکز وایستگاه ابلیس است.وتااز این امراض خالی نگردد،از آنچه مطمح نظر شیطان است،نمی شودحقیقت استعاذه دراوپیداشود.

دوای امراض دل

علی علیه السلام در خطبه های«نهج ابلاغه»کمتر خطبه ای است که این معنی را یاداوری نکند:مرگ را فراموش نکنید!بزرگترین علاج امراض دل است.اگر کسی این حقیقت را که سفارش می فرمایندمداومت نماید،راه رابرای اصلاح خود باز کرده است.(کتاب باران فیض حبیب کاظمی صفحه /52)

مشخصات

مشخصات محصول
نویسنده
حبیب کاظمی
انتشارات
مسجدوحسینیه الزهرا(س)
قیمت
25000ريال
موضوع
مذهبی ودینی
شابک
978-964-04-3329-4
شماره کتاب شناسی ملی
1730617
تعداد صفحات
140 صفحه
سایز
رقعی
نوع جلد
شومیز (معمولی)

دیدگاه ها (0)

برچسب ها

حقیقت تقوا کتاب باران فیض باران فیض حبیب کاظمی خرید اینترنتی کتاب باران فیض فرمایشات آیت الله حاج سید حسن ال فرمایشات آیت الله آقا شیخ محمد ت فرمایشات شهید آیت الله دستغیب زندکی نامه آیت الله طباطبایی زندگی نامه شهید آیت الله دستغیب زندگی نامه آیت الله آملی حلال مشکلات فقط خدا معنای عرفان وظیفه بندگی ضرورت استاد منشأهمه بدبختی ها اثر قران خواندن با تدبیر واندیشه تبدیل گناه به ثواب نقص آینه ها راه ارتباط مصادر آخرت دور نیست چارۀ حجاب های دل بدترین بلا ها یقین کامل بهره مندی از قران بیداری سحرگاه طلب معرفت راز آفرینش حال تائب از توبه استفاده کنید خواب غفلت مقام حضور بدترین بلاها ملکۀتقوا مانع کمالات فائدۀمناجات آرامش قلب سلامت وبیماری دل پرهیز از اتلاف عمر نور توحید اهمیت خود سازی مقام ایثار مقام انسانیت اهمیت روح انسان لازمۀ یقین درمان ریاء فقط وسوسه دشمن حسود در مقابل دشمن کلید در بهشت یک مقالطه همه چیز از اوست راندن شیطان ارزش ووعظ یادآوری آثار ضعف ایمان ریشۀ ریا کاری ها فایدۀ خلقت شیطان