سبد خرید شما خالی است

سرنوشت انسان دوره پنج جلدی

کد محصول (502104)

(14)

مجموعه کتاب سرنوشت انسان دوره پنج جلدی
به قلم استاد مسعود عالی

زمان باقی مانده
525,000 تومان
450,000 تومان

اطلاعات بیشتر

مجموعه پنج جلدی سرنوشت انسان، آنچه بر سر انسانها رخ می دهد، از لحظه مرگ، تا ورود ش به بهشت یا جهنم.

هر کتاب یک گذرگاه:

گذرگاه اول: سرنوشت انسان جلد اول از احتضار تا عالم قبر

کتاب " سرنوشت انسان جلد اول از احتضار تا عالم قبر " به قلم استاد مسعود عالی، با موضوع زندگی پس از مرگ، سلسله مباحث برنامه سمت خدا، شامل دوازده گفتار است که عبارتند از:

 • گفتار اول: یاد مرگ
 • گفتار دوم: آثار و برکات یاد مرگ و عوالم آخرت
 • گفتار سوم: چرا از مرگ می ترسیم؟
 • گفتار چهارم: احتضار
 • گفتار پنجم: عوامل آسان جان دادن
 • گفتار ششم: در مرگ های ناگهانی چه کنیم؟
 • گفتار هفتم: قبض روح
 • گفتار هشتم: قبر و روح
 • گفتار نهم: زندگی برزخ
 • گفتار دهم: سوال قبر
 • گفتار یازدهم: فشار قبر
 • گفتار دوازدهم: تجسم اعمال، اخلاق و عقاید

گذرگاه دوم: سرنوشت انسان جلد دوم احوال برزخ رجعت و نفخ صور

کتاب " سرنوشت انسان جلد دوم احوال برزخ رجعت و نفخ صور " به قلم استاد مسعود عالی، با موضوع زندگی پس از مرگ، سلسله مباحث برنامه سمت خدا، شامل چهارده گفتار است که عبارتند از:

 • گفتار سیزدهم: روابط انسان ها با یکدیگر پس از مرگ
 • گفتار چهاردهم: روابط انسان ها با عالم دنیا پس از مرگ
 • گفتار پانزدهم: بهره گیری اموات از عالم دنیا (1)
 • گفتار شانزدهم: بهره گیری اموات از عالم دنیا (2)
 • گفتار هفدهم: ارتباط اموات با قبر و زائر قبورشان
 • گفتار هجدهم: ارتباط زنده ها با اموات
 • گفتار نوزدهم: چند پرسش
 • گفتار بیستم: مقدمات قیامت (ظهور و رجعت)
 • گفتار بیست و یکم: اعتقاد به رجعت، حکمت رجعت
 • گفتار بیست و دوم: ظهور و رجعت، دوران رجعت
 • گفتار بیست و سوم: پرسش هایی درباره رجعت
 • گفتار بیست و چهارم: قیامت، نغخ صور
 • گفتار بیست و پنجم: آثار نفخ صور
 • گفتار بیست و ششم: آثار نفخ صور اول و دوم

گذرگاه سوم: سرنوشت انسان جلد سوم محشر، حساب و سوال حبط و تکفیر

کتاب " سرنوشت انسان جلد سوم محشر، حساب و سوال حبط و تکفیر " به قلم استاد مسعود عالی، با موضوع زندگی پس از مرگ، سلسله مباحث برنامه سمت خدا،  شامل چهارده گفتار است که عبارتند از:

 • گفتار بیست و هفتم: محشر
 • گفتار بیست و هشتم: ورود به عرصه محشر
 • گفتار بیست و نهم: پرسش ها
 • گفتار سی ام: نامه عمل
 • گفتار سی و یکم: صراط
 • گفتار سی و دوم: حساب و سوال (1)
 • گفتار سی و سوم: حساب و سوال (2)
 • گفتار سی و چهارم: حساب وسوال (3)
 • گفتار سی و پنجم: حبط و عوامل آن
 • گفتار سی و ششم: تکفیر و عوامل آن
 • گفتار سی و هفتم: عوامل تکغیر
 • گفتار سی و هشتم: سوال قیامت
 • گفتار سی و نهم: پرسش ها (1)
 • گفتار چهلم: پرسش ها (2)

گذرگاه چهارم: سرنوشت انسان جلد چهارم مواقف صراط شهود قیامت، شفاعت

کتاب " سرنوشت انسان جلد چهارم مواقف صراط شهود قیامت، شفاعت " به قلم استاد مسعود عالی، با موضوع زندگی پس از مرگ، سلسله مباحث برنامه سمت خدا،  شامل سیزده گفتار است که عبارتند از:

 • گفتار چهل و یکم: مواقف صراط (1)
 • گفتار چهل و دوم: مواقف صرط (2)
 • گفتار چهل و سوم: مواقف صراط (3)
 • گفتار چهل و چهارم: مواقف صراط، مرصاد
 • گفتار چهل و پنجم: مواقف خمس و زکات و حج و...
 • گفتار چهل و ششم: گواهان و شهود قیامت (1)
 • گفتار چهل و هفتم: گواهان و شهود قیامت (2)
 • گفتار چهل و هشتم: شفاعت
 • گفتار چهل و نهم: شفاعت و الحاق
 • گفتار پنجاهم: شافعان قیامت (1)
 • گفتار پنجاه و یکم: شافعان قیامت (2)
 • گفتار پنجاه و دوم: شفاعت شوندگان
 • گفتار پنجاه و سوم: شفاعت، پرسش ها و پاسخ ها

گذرگاه پنجم: سرنوشت انسان جلد پنجم بهشت و جهنم

کتاب " سرنوشت انسان جلد پنجم بهشت و جهنم " به قلم استاد مسعود عالی، با موضوع زندگی پس از مرگ، سلسله مباحث برنامه سمت خدا،  شامل یازده گفتار است که عبارتند از:

 • گفتار پنجاه و چهارم: حقیقت بهشت و جهنم
 • گفتار پنجاه و پنجم: خصوصیات بهشت وجهنم (1)
 • گفتار پنجاه و ششم: خصوصیات بهشت وحهنم (2)
 • گفتار پنجاه و هفتم: سیمایی از بهشت و جهنم در قرآن
 • گفتار پنجاه و هشتم: معراج و سفرنامه آسمانی
 • گفتار پنجاه و نهم: معراج، مشاهدات و دریافت ها
 • گفتار شصتم: معراج و مشاهده بهشت
 • گفتار شصت و یکم: درهای بهشت و جهنم
 • گفتار شصت و دوم: خلود و جاودانگی بهشت و جهنم
 • گفتار شصت و سوم: شبهات مربوط به خلود در عذاب
 • گفتار شصت و چهارم: اعراف

 

مشخصات

مشخصات محصول
شابک
978-600-441-410-4
شناسه ملی
8557042
تعداد صفحات
جلد اول 199 صفحه جلد دوم 283 صفحه جلد سوم 255 صفحه جلد چهارم 224 صفحه جلد پنجم 244 صفحه
موضوع
زندگی پس از مرگ
نویسنده
مسعود عالی
انتشارات
انتشارات دفتر نشر معارف
سایز
رقعی
نوع صحافی
صحافی با چسب گرم
زبان کتاب
زیان فارسی/ عربی

دیدگاه ها (0)